Menu

Bảng giá Bitcoin (BTC) hôm nay – Tỷ giá BTC/USDT mới nhất

Bảng giá Bitcoin (BTC) hôm nay – Tỷ giá BTC/USDT mới nhất

Xem thêm https://tapchitaichinh.net

Xếp hạng 1
Tên Coin (Mã) Bitcoin (BTC)
Giá (USDT) 9803.92 USDT
Giá (BITCOIN) 1.0 BTC
Vốn hóa thị trường 166822277230 USD
Dao động 1 giờ -0.13% ↓
Dao động 24 giờ 1.62% ↑
Dao động 7 ngày 6.89% ↑Xếp hạng Bitcoin (BTC) mới nhất là 1Tỷ giá Bitcoin (BTC/USDT) ở thời điểm hiện tại là 9803.92 USDT (cập nhật lúc 13:44 05/05/2018). Quy đổi theo giá BTC là 1.0

Giá Bitcoin (BTC) đã 1.62% ↑ trong 24 giờ qua. Vốn hóa thị trường lúc này là 166822277230 USD

Sưu tầm bởi 11access.com