Menu

Tính lãi suất ngân hàng: Số tiền vay 2.000.000.000 (VNĐ) – Kỳ hạn vay 12 tháng – Lãi 12 % / NĂM

Xem lãi suất ngân hàng hôm nay https://tapchitaichinh.net/bang-lai-suat-ngan-hang-hom-nay

Lãi suất ngân hàng – Ước tính số tiền trả hàng tháng

Số tiền vay 2.000.000.000 (VNĐ) –  Kỳ hạn vay 12 tháng – Lãi 12 % / NĂM
Số tiền trả tháng đầu tiên tại lãi suất 12186.666.700 VNĐ
Tổng số tiền phải trả 2.240.000.000 VNĐ
Tổng số tiền lãi phải trả 240.000.000 VNĐ

1. Phương thức tính lãi trên dư nợ gốc:

Là lãi được tính trên khoản vay ban đầu của khách hàng trong suốt thời hạn vay.

Ví dụ: Bạn vay 2 tỉ, trong thời hạn 144 tháng với lãi suất 12% năm thì trong 144 tháng, số tiền lãi mỗi tháng sẽ là 2.000.000.000 x 12%/144 = 20.000.000 đồng.

2. Phương thức tính lãi trên dư nợ giảm dần:

Là lãi được tính trên số tiền thực tế khách hàng còn nợ. Theo đó, mức tiền lãi sẽ giảm dần tương ứng với số dư nợ giảm dần. Theo các này, thì cách tính lãi suất vay ngân hàng theo tháng được tạm tính như sau:

Ví dụ: Bạn vay 2 tỉ trong thời hạn 144 tháng với lãi suất 12% năm:

• Tháng đầu, dư nợ: 2 tỉ , lãi = 2 tỉ x 12%/12 = 20 triệu đồng
• Tháng thứ hai: trả gốc 14 triệu đồng, lãi = ( 2 tỉ – 14 triệu) x 12%/12 = 19.861.111 đồng

Cứ như vậy, tiền lãi sẽ được tính tương tự như trên.

Bạn nên lưu ý là mức lãi suất ký kết với ngân hàng trong hợp đồng vay vốn có thể không cố định trong suốt thời gian vay, đồng nghĩa với việc có thể bạn sẽ chịu thêm chi phí phát sinh nếu mức lãi suất điều chỉnh tăng. Chính vì vậy, bạn nên tìm hiểu kỹ những công thức tính lãi suất ngân hàng để bạn có thể chọn phương thức vay tiền ngân hàng tối ưu nhất.

KỲ TRẢ NỢ THÁNG SỐ GỐC CÒN LẠI GỐCLÃI TỔNG GỐC + LÃI (SỐ TIỀN PHẢI TRẢ)
05/05/2019 0 2.000.000.000
05/06/2019 1 2.000.000.000 20.000.000 20.000.000
05/07/2019 2 2.000.000.000 20.000.000 20.000.000
05/08/2019 3 2.000.000.000 20.000.000 20.000.000
05/09/2019 4 2.000.000.000 20.000.000 20.000.000
05/10/2019 5 2.000.000.000 20.000.000 20.000.000
05/11/2019 6 2.000.000.000 20.000.000 20.000.000
05/12/2019 7 2.000.000.000 20.000.000 20.000.000
05/01/2020 8 2.000.000.000 20.000.000 20.000.000
05/02/2020 9 2.000.000.000 20.000.000 20.000.000
05/03/2020 10 2.000.000.000  20.000.000 20.000.000
05/04/2020 11 2.000.000.000  20.000.000 20.000.000
05/05/2020 12  2.000.000.000 20.000.000 2.020.000.000
TỔNG  2.000.000.000 240.000.000 2.240.000.000

Sưu tầm bởi 11access.com